Làm điều dưỡng tại Nhật: Được gì và mất gì?

Với tình trạng già hóa dân số mạnh như hiện nay thì Nhật Bản đang rơi vào tình trạng thiếu hút nguồn nhân lực ngành điều dưỡng. Chăm sóc sức khỏe cho người già là một công việc có vai trò vô cùng quan trọng, nó đã và đang trở thành ngành công nghiệp trọng tâm tại Nhật.

Chi tiết công việc của điều dưỡng viên tại Nhật Bản

Với thực trạng dân số già ở mức quá cao, điều này khiến các viện dưỡng lão ở Nhật Bản luôn trong tình trạng quá tải. Cũng chính lý do đó mà Nhật Bản bị thiếu hụt trầm trọng nhân lực ngành điều dưỡng để phục vụ trong...