Nên đi làm điều dưỡng ở Nhật Bản hay Đức?

Hiện nay thị trường xuất khẩu lao động vô cùng sôi động ở nước ta. Trong đó điều dưỡng - hộ lý là hai chương trình có sức hút vô cùng lớn đối với giới trẻ nước ta. Khác với trước kia, thị trường xuất khẩu lao động Nhật Bản và Đức ngày nay đã nới lỏng các chính sách để tuyển dụng đông đảo lực lượng hộ lý, điều dưỡng từ Việt Nam.