Du học Nhật Bản ngành điều dưỡng là quyết định vô cùng thông minh

Hiện nay nhân lực ngành điều dưỡng của Nhật Bản đang thiếu hút trầm trọng, ước tính trung bình mỗi năm quốc gia này thiếu hụt khoảng 2.000 điều dưỡng viên. Do vậy quyết định lựa chọn đi du học Nhật Bản ngành điều dưỡng là vô cùng thông minh trong thời điểm này.

Kinh nghiệm đối phó khi động đất xảy ra tại Nhật Bản

Nhật Bản là quốc gia thường xuyên có động đất xảy ra. Hiện tại quốc gia này đang có hàng chục ngàn người Việt sinh sống và học tập. Vậy khi có động đất xảy ra chúng ta phải làm như thế nào? Hãy xem những kinh nghiệm dưới...