Bộ LĐTB&XH tuyển điều dưỡng viên đi Nhật khóa 9 năm 2020

Theo thông tin đăng tải từ website của Cục quản lý lao động ngoài nước (dolab.gov.vn) thì thời gian nhận hồ sơ đăng ký tham gia chương trình đi Nhật làm điều dưỡng sẽ được tiếp nhận đến hết ngày 20/11/2020. Bạn bè hay người quen có quan tâm chương trình này xin sớm chia sẻ để họ nắm được mà tham gia. Nếu có thắc mắc liên quan đến chương trình có thể gọi tới số điện thoại...

Bộ LĐTB&XH tuyển điều dưỡng viên đi Nhật khóa 9 năm 2020

Theo thông tin đăng tải từ website của Cục quản lý lao động ngoài nước (dolab.gov.vn) thì thời gian nhận hồ sơ đăng ký tham gia chương trình đi Nhật làm điều dưỡng sẽ được tiếp nhận đến hết ngày 20/11/2020. Bạn bè hay người quen có...