Làm điều dưỡng tại Nhật: Được gì và mất gì?

Với tình trạng già hóa dân số mạnh như hiện nay thì Nhật Bản đang rơi vào tình trạng thiếu hút nguồn nhân lực ngành điều dưỡng. Chăm sóc sức khỏe cho người già là một công việc có vai trò vô cùng quan trọng, nó đã và đang trở thành ngành công nghiệp trọng tâm tại Nhật.

Làm điều dưỡng tại Nhật: Được gì và mất gì?

Với tình trạng già hóa dân số mạnh như hiện nay thì Nhật Bản đang rơi vào tình trạng thiếu hút nguồn nhân lực ngành điều dưỡng. Chăm sóc sức khỏe cho người già là một công việc có vai trò vô cùng quan trọng, nó đã và đang trở...