69 từ vựng tiếng Nhật phổ biến nhất của ngành điều dưỡng

Nhật Bản hiện nay đang mở rộng cánh cửa tiếp nhận nguồn nhân lực ngành điều dưỡng từ nước ngoài đến làm việc. Tuy nhiên để có thể trở thành 1 điều dưỡng viên tại Nhật Bản thì trình độ tiếng Nhật của các ứng viên phải thực sự tốt. Hôm này dieuduongvien.vn sẽ gửi tới các bạn danh sách 69 từ vựng tiếng Nhật phổ biến nhất, thường gặp nhất trong các bệnh viện, viện...