Những việc tưởng chừng như rất nhỏ nhưng bị coi là phạm Luật ở Nhật Bản

Để có được sự phát triển mạnh mẽ như ngày hôm nay thì người Nhật đã phải nỗ lực hết mình và thực hiện nghiêm túc các bộ luật mà chính phủ nước họ đề ra. Có những hành động tưởng chừng như là rất nhỏ ở Việt Nam những lại được cho là vi phạm pháp luật nếu bạn thực hiện nó ở Nhật Bản. Vậy những hành động nào được là vi phạm pháp luật ở Nhật Bản?. Hãy cùng...